Feestelijke algemene vergadering 8 december 2016

Het is nu een traditie geworden dat de voorzitter Claude De Clercq de algemene vergadering in december aanwendt om eens te reflecteren over het voorbije jaar (zelf noemt hij dat zijn jaarlijkse State of the Union).

In het voorbije jaar werden niet minder dan 6 adviezen uitgebracht :

Advies 2016/1 gaf aan dat een belasting op de leegstand nodig is voor een aantrekkelijke woonomgeving.

Advies 2016/2 ging over veilig fietsen.

Advies 2016/3 was een pleidooi voor het behoud van de shuttlebus.

Advies 2016/4 was een verzoek om ook in de deelgemeenten elektronische infoborden te installeren.

Advies 2016/5 was een voorstel om het conformiteitsattest te gebruiken als kwaliteitswaar­borg bij huren en verhuren.

Advies 2016/6 drong aan om het opladen van de energiebudgetmeter permanent mogelijk te maken.

De voorzitter had het ook over de geslaagde medewerking aan diverse initiatieven en projecten. Hij bedankte iedereen voor de constructieve manier waarop was samengewerkt. In een tweede deel van zijn uiteenzetting had hij het over de doelstellingen waar in 2017 zal op gefocust worden.

De aanwezigen op de seniorenraad kregen ook nog vanwege Johanna VANDEPOPULIERE, de centrumleidster van het Lokaal Dienstencentrum De Vesting, heel wat informatie over de wijze waarop het nieuwe Sociaal Huis, dat binnen enkele maanden officieel kan ingehuldigd worden, zal ingericht worden om op een performante wijze  ten dienste te staan van diverse doelgroepen, waaronder uiteraard de senioren.