2018 /1 : Masterplan Oudenaarde linkeroever

 

SITUERING VAN HET ADVIES

 

De Oudenaardse seniorenraad neemt nota van het bericht luidens hetwelk de stad, in samenspraak met de provincie Oost-Vlaanderen, overweegt om een masterplan voor de linker Scheldeoever te ontwikkelen.

Sinds de stopzetting van het textielbedrijf Santens en de verhuis van de automatiseringsspecialist Alvey, ligt het gebied op de linkeroever van de Schelde er desolaat bij.

Onder meer het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Van de Moortel zouden luidens dit bericht uitbreidingsplannen dienaangaande koesteren.

Om nu de diverse plannen m.b.t. de linkeroever op elkaar af te stemmen, willen de stad en de provincie zoals gezegd een masterplan realiseren.

De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling, met oog voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied .

 

HET ADVIES

 

De Oudenaardse seniorenraad wenst betrokken partij te zijn bij de ontwikkeling van genoemd masterplan dat de stad in samenwerking  met de provincie zou opstarten vanaf de maand maart 2018.

Om de opmaak en opvolging van het toekomstig masterplan op een participatieve manier te laten gebeuren, vraagt de seniorenraad, als officieel adviesorgaan van het seniorenbeleid binnen de stad en het OCMW, om uitgenodigd te  worden op de eerste participatieronde d.d. maart 2018 en de volgende vergaderingen ad hoc.