Parkeerkaart voor mindervaliden

​​Met de parkeerkaart kan men op veel plaatsen gratis parkeren. De kaart is persoonsgebonden maar kan ook gebruikt worden door de persoon die vergezeld wordt door een mindervalide.

Wat is een parkeerkaart voor mindervaliden?

Met de parkeerkaart voor mindervaliden kan men:

 • Onbeperkt parkeren daar waar de parkeertijd beperkt is.
 • Parkeren op plaatsen voorbehouden aan gehandicapten.
 • Gratis parkeren in zone met parkeermeter, in de gemeenten die het toestaan.
 • Gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS.

Wie heeft recht op parkeerkaart?

Men heeft recht op de parkeerkaart als men een officieel invaliditeitsattest heeft van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) en behoort tot een van de volgende groepen:

 • blijvende invaliditeit van 80%
 • vermindering van zelfredzaamheid van 12 punten
 • twee punten scoren op ‘verplaatsingsmogelijkheden’ op de zelfredzaamheidschaal
 • kinderen met verplaatsingsmoeilijkheden (2 punten scoren voor 'verplaatsing en mobiliteit')
 • blijvende invaliditeit van minstens 50% aan onderste ledematen
 • volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen
 • burgerlijke of oorlogsinvaliden met 50% invaliditeit 

Hoe de parkeerkaart aanvragen?

Men kan de parkeerkaart aanvragen bij de sociale dienst : Sociaal Huis, Meerspoort 30 ,   9700  Oudenaarde

Misbruik bestrijden

Bij het overlijden van de mindervalide moet de kaart ingeleverd worden. Dit gebeurt dikwijls niet. De kaart mag ook niet gebruikt worden indien in de auto geen persoon met een kaart heeft plaatsgenomen. Er zouden momenteel een 280.000 kaarten circuleren die niet meer geldig zijn (uiteraard worden die niet allemaal frauduleus gebruikt).

In principe kan een en ander gecontroleerd worden door de politie maar …

Onlangs heeft  naar aanleiding van een parlementair initiatief staatssecretaris Sleurs beloofd om de mogelijke introductie van  ‘intelligente’ parkeerkaarten met een QR- of streepjescode te laten onderzoeken. Politie of GAS-ambtenaren zouden de parkeerkaarten dan kunnen scannen en meteen controleren of de desbetreffende kaart nog geldig is.