1 oktober komt alvast in de annalen van onze seniorenraad

Een adviesraad, die er zich op beroept de verzuchtingen van een doelgroep daadwerkelijk te behartigen, kan zich niet opsluiten in een achterkamertje.

Ook voor een seniorenraad is transparantie een must !

De manier van werken en zeker de manier van communiceren is in deze tijden, waar de sociale media een steeds grotere rol beginnen te spelen, moet de evolutie volgen. En ook al hebben de ouderen het niet altijd gemakkelijk om zich aan deze moderniteit aan te passen, toch moeten we mee op  de technologische roetsjbaan.

De seniorenraad van Oudenaarde zet dan ook op 1 oktober 2015 resoluut de poort open en biedt met deze website aan de ganse wereld een klaar en toegankelijk inzicht in ons reilen en zeilen.

Uw reacties en suggesties zijn welkom. En vergeet niet u in te schrijven op onze elektronische nieuwsbrief !