Gemeenteraad schaft shuttle toch af !

Communiqué dat door de stad wordt verspreid : 

De shuttledienst tussen de site Meerspoort en het ziekenhuis werd ongeveer 4,5 jaar geleden opgestart omwille van de verbouwingen aan het AZ Oudenaarde en de daarmee gepaard gaande parkeermoeilijkheden.

Vanaf 15 maart stopte het AZ Oudenaarde met deze verbinding. Nadien werd de shuttle tijdelijk verder georganiseerd en gefinancierd door de stad in afwachting van een definitieve oplossing.

De stad en het OCMW onderhandelden dan ook met het AZ om via een kostendeling en aangepaste uurregeling deze shuttle te behouden. Gisteren echter liet het AZ weten dat zij geen verdere meerwaarde zien in deze dienst en haakten af. De tellingen gaven ook aan dat er een zeer beperkte bezettingsgraad was.

Het in stand houden van de shuttle zou voor de stad een kostprijs van meer dan 70.000 euro betekenen. Het niet-participeren van het AZ en de lage bezettingsgraad zijn bijkomende redenen om deze dienst stop te zetten.

Dit weekend wordt als alles goed gaat de bovenverdieping van de parking Meerspoort-Noord opengesteld. Daarmee zijn de voorziene randparkings, allemaal gelegen op wandelafstand van de markt, volledig gerealiseerd. Zo zijn zowel de markt als het AZ terug kortbij bereikbaar.

Voor de minder mobiele burgers zijn op alle randparkings, ook op Meerspoort-Noord en de Ham, voldoende voorbehouden parkeerplaatsen voorzien.

Voor een betere bediening met het openbaar vervoer is de stad al geruime tijd vragende partij naar de Lijn toe om een vaste busverbinding naar de Vesting te voorzien. Tot op heden is de Lijn op die vraag nog niet ingegaan maar de stad zal blijven aandringen bij de Lijn om dit toch te realiseren.