Mantelzorgpremie aangepast

24 november 2017

In 2014  werd binnen de seniorenraad een werkgroep "Mantelzorg" opgericht waarin gezocht werd naar een alternatief voor de bestaande regels inzake de mantelzorgpremie. Er werden verschillende scenario's bekeken en er werd informatie daaromtrent ingewonnen met vergelijkbare steden. Uiteindelijk werd datzelfde jaar een advies voor de hervorming van de mantelzorgpremie naar de OCMW raad gestuurd.

Deze week verscheen er in de pers en op social media een bericht dat de ocmw raad een hervorming doorvoert vanaf 1 januari 2018.