Doelstellingen

Onder de benaming Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd installeerde het stadsbestuur op 23 maart 1972 een bejaardenraad. Het mocht “geen praatbarak worden maar een werkinstrument dat effectief een bijdrage zou leveren ten bate van de bejaarden van de ganse stad”. De eerste voorzitter was Alfons De Clercq.

De raad kende een eerder wisselvallig bestaan. Het was eigenlijk pas in 1996, met de overstap naar de benaming “seniorenraad” en met de komst van een nieuwe voorzitter, dat de rol van adviesorgaan daadwerkelijk werd opgenomen. Toon Van Parijs heeft in de periode van 1996 tot 2011 als voorzitter een dynamiserende sleutelrol gespeeld en diverse problemen en voorstellen aangekaart bij de stedelijke overheid.

In 2011 werd ikzelf aangesteld als voorzitter.

Vanaf begin 2012 word ik stevig omringd door een vernieuwd dagelijks bestuur, dat in teamverband en dank zij voorbereidende werkgroepen, goed onderbouwde adviezen op tafel kan leggen. 

De concrete doelstellingen van onze seniorenraad kunnen als volgt opgelijst worden:

  • Adviezen uitbrengen bij het stadsbestuur en het OCMW over alle aangelegenheden die de senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen; een advies uitbrengen kan niet alleen op aanvraag van de stad of het OCMW maar evenzeer op eigen initiatief;
  • Initiatieven nemen en bewerkstelligen om de samenwerking en de sociale cohesie tussen de senioren te bevorderen;
  • Informatie en vorming ten behoeve van senioren bevorderen en indien nodig zelf organiseren;
  • Ondersteunen van het organiseren van activiteiten voor senioren door de plaatselijke verenigingen;
  • Opzetten van een actieve samenwerking met het lokaal dienstencentrum
  • Bij zoveel mogelijk senioren de interesse in het stedelijk beleid stimuleren;
  • Deelnemen aan het eventueel gezamenlijk overleg met andere bestaande lokale adviesraden;
  • Contact en ervaringsuitwisseling met andere lokale seniorenraden;
  • Actief participeren aan de werkzaamheden van de adviesraden voor senioren op de diverse niveaus;

De opstart van een eigen website op 1 oktober 2015 is iets om fier op te zijn. Aldus kunnen we niet alleen een volledige transparantie van onze werking realiseren maar tegelijkertijd ook een brede informatie brengen over dat wat onze ouderen aanbelangt.

 

Claude De Clercq

Voorzitter seniorenraad