2018 / 4 Huurleegstand assistentiewoningen

SITUERING VAN HET ADVIES

 

In Vlaanderen heeft de private markt zich de laatste jaren  manifest toegelegd op het bouwen en uitbaten van assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) waar men vanaf 65 jaar een onafhankelijk leven kan leiden in een flat in een gebouw met bepaalde voorzieningen zoals bijvoorbeeld warme maaltijden. Ze werden te koop aangeboden als een soort belegging voor de kopers.  Die laatsten konden ze dan verhuren in afwachting dat ze er zelf gebruik konden van maken.  De verkoop ging aanvankelijk vlot, maar inmiddels blijken niet alle assistentiewoningen bewoners te vinden. Ingevolge de ontstane wildgroei staat een aanzienlijk deel leeg. De huurleegstand loopt in sommige gevallen op tot 20 of 30 procent.

 

De assistentiewoningen die gekoppeld zijn aan een woonzorgcentrum doen het meestal veel beter en hebben een goede bezettingsgraad omdat de mensen veelal kunnen genieten van de faciliteiten van het  woonzorgcentrum zoals het restaurant en andere activiteiten.  De omkadering speelt dus duidelijk een belangrijke rol bij de keuze voor een assistentiewoning.

HET ADVIES

 

De overheid moet meer doen dan de assistentiewoningen louter fiscaal te stimuleren.  Het is aangewezen dat de stedelijke overheid de huidige wildgroei ter zake zou tegengaan en goed zou nadenken over de plaats waar de eventuele toekomstige assistentiewoningen het best zouden ingeplant kunnen worden.