2017 / 1 : Een beter zicht op de adviesraden voor de nieuwe inwoners van Oudenaarde

SITUERING VAN HET ADVIES

Tweemaal per jaar worden de nieuwe inwoners van Oudenaarde uitgenodigd op een kennismakingsmoment in de Volkszaal van het stadhuis.

Dit is een waardevol initiatief want het laat onze “inwijkelingen” toe om niet alleen de werking van de beleidsorganen van onze stad beter te leren kennen, maar het is ook een ideale gelegenheid om op persoonlijk vlak informeel in gesprek met mekaar te komen.

Zo het belangrijk is dat de nieuwe inwoners van Oudenaarde een klare kijk krijgen op wat er leeft in de stad, dan is het toch ook wenselijk dat zij ter gelegenheid van dit kennismakingsmoment ook enige vertrouwdheid krijgen met de wijze waarop  de diverse bevolkingsgroepen van Oudenaarde de kans krijgen om hun verzuchtingen, wensen en kritische bemerkingen aan de beleidsmensen  over te maken. In dat kader kan niet voorbij worden gegaan aan concrete informatie inzake de rol van de structurele adviesraden en hierbij is een persoonlijk contact zeker relevant.

De adviesraden van de stad Oudenaarde hebben in het verleden zeker voldoende hun nut bewezen en willen ook in de toekomst  - en dit van meet af aan - een spreekbuis zijn voor de inwoners van Oudenaarde

HET ADVIES

De gezamenlijke adviesraden dringen erop aan om vanaf heden betrokken te worden bij de ontvangst van de nieuwe inwoners.

Over de vorm van betrokkenheid kunnen afspraken gemaakt worden, maar in elk geval zou het bestaan en de werking van elke adviesraad op een of andere wijze aan bod moeten komen. Graag zouden we dit doen aan de hand van een PowerPoint.  Benevens deze voorstelling zou minstens aan een afvaardiging van elke adviesraad de mogelijkheid moeten geboden worden om tijdens de receptie in een direct persoonlijk contact met de nieuwe inwoners kennis te kunnen maken en hun aan te moedigen om deel uit te maken van een adviesraad, wat hun integratie ten goede komt.