2018 /5 Misbruik parkeerkaart personen met een beperking

 

SITUERING VAN HET ADVIES

 

Met een parkeerkaart voor personen met een beperking heb je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen in de betalende zone en in de blauwe zone. Met deze kaart kan je onbeperkt parkeren.

 

 

HET ADVIES

 

De Seniorenraad vraagt het stadsbestuur om beter toe te zien op het naleven van deze wet.

 

De Seniorenraad bevestigt daarmee een eerder geformuleerd advies: ‘Personen in bezit van geldige parkeerkaart kunnen parkeren om het even waar in de stad en net zolang als nodig is’.

 

Echter kunnen zij zich geen parkeerplaats toe-eigenen als hun eigendom (bv. Voor hun privéwoning).  Iedereen met een geldige kaart kan van deze parkeerplaats gebruik maken.

 

Er komt een nieuwe app voor parkeerwachters en agenten, om gesjoemel met parkeerkaarten voor gehandicapten sneller te detecteren.  De app is gedurende drie maanden getest in Antwerpen, Namen, … en wordt nu over het hele land uitgerold.  Tijdens de controles, in de testfases, bleek in één op de acht gevallen de gebruikte gehandicaptenkaart ongeldig.  Met de nieuwe app wordt het voor fraudeurs moeilijker om een parkeerplaats in te pikken die hen niet toebehoort.

 

De seniorenraad vraagt om deze app zo snel mogelijk te gebruiken in Oudenaarde, om aldus misbruik van dergelijke kaarten en voorbehouden plaatsen te controleren en te beteugelen.