2017 / 4 : Een nieuwe stadswijk op de site Saffre

 

SITUERING VAN HET ADVIES

Recent werden de plannen bekendgemaakt om op de site van de Saffre-fabriek (Dijkstraat- Blekerijstraat) een nieuwe stadswijk te creëren.

Op de agenda van de gemeenteraad van maandag 25 september 2017 staat de goedkeuring van de  Brownfieldconvenant (sanering van sterk verontreinigde bedrijfsterreinen) en van het masterplan voor de site.

Het project voorziet dat een deel van de bewoners hun wagen in ondergrondse parkings zullen kunnen stationeren. De rest van de auto eigenaars en de bezoekers zouden hun auto aan de rand van nieuwe wijk moeten parkeren.

Het probleem is dat aan de rand van deze wijk de doorstroming van het verkeer niet optimaal is en er nu al onvoldoende parkeergelegenheid is. De verwezenlijking van dit project zoals het nu voorligt dreigt een hypotheek te leggen op de leefbaarheid van de inwoners van de aangrenzende wijken :

  • 265 nieuwe wooneenheden zullen een grote verkeerstoename tot gevolg hebben voor de omgeving en de uitwegen voor het stadsdeel ten noorden van de Dijkstraat zijn hier niet op berekend;
  • de parkeermogelijkheden zijn problematisch :

•   de grote parking aan het station ligt te ver af, is eigendom van de NMBS en is bedoeld voor de treinreizigers;

•   het Sint-Jozefsplein is tijdens de werkdagen overvol en wordt met prioriteit gebruikt voor de schoolbussen en de bezoekers van de gemeenschaps­voorzieningen die hier gevestigd zijn; dit parkeerprobleem zal zich nog acuter stellen wanneer de Sint-Jozefskerk een herbestemming zou krijgen voor activiteiten die een groot aantal personen aantrekken.

 

 

HET ADVIES

 

De geplande sanering en herbestemming van de Saffre-site is op zichzelf een waardevol en lovenswaardig initiatief. 

De seniorenraad vindt het zeker positief dat hier ook woongelegenheden voor de derde leeftijd worden gepland en dat voetgangers en fietsers zich hier veilig zullen kunnen verplaatsen

Een goed beleid van ruimtelijke ordening veronderstelt evenwel dat bij de inplanting van een nieuw woongebied van dergelijke omvang de gevolgen voor de omgeving grondig  onderzocht worden.

 

De seniorenraad dringt er op aan dat vooraleer de plannen voor de Saffre site definitief worden:

•  een verkeersstudie zou gedaan worden om de toegankelijkheid te onderzoeken van het gebied ten noorden van de Dijkstraat met inbegrip van de Sint-Jozefswijk en dat hier vooral aandacht zou besteed worden aan de uitwegen naar de verschillende richtingen;

• dat er voldoende aandacht gaat naar nieuwe ruime parkeermogelijk­heden (parkings of parkeergebouwen) en dat , gelet op de schaarse vrije ruimte in de gebieden palend aan de Saffre-site, zou onderzocht worden om die op de Saffre-site zelf te plannen.

 

 

ANTWOORD VAN HET STADSBESTUUR