2018 / 3 : Pijnpunten verkeerssituatie stadscentrum

Situering van het advies

 

1. Op bepaalde tijdstippen, inzonderheid op donderdag, marktdag, verhoogt de druk op het aantal disponibele parkeerplaatsen in het centrum, met  als gevolg dat sommige bezoekers in volle bocht langs de uitgang Meerspoort parkeren. Het hoeft geen betoog dat die situatie de verkeersveiligheid van de bezoekers niet ten goede komt.

 

2. Op de markt is er inmiddels een blindenstrook aangelegd. De blindenstrook of geleide strook is een speciaal aangelegde baan met een afwijkende structuur die ertoe dient om blinden en slechtzienden te helpen de juiste weg te vinden doordat zij zich hiermee kunnen oriënteren. In de praktijk worden de geleide stroken door bij voorbeeld fietsen, publiciteitsborden of nog door andere hindernissen geregeld  onderbroken en verliezen zij hun nut.

 

3. Op donderdag wordt op de kleine markt, kant van de bibliotheek, het verlaagde voetpad in de praktijk afgesloten ten gevolge van de stalling van een marktkramer. Daarnaast is het voetpad verhoogd (De Lijn) zodat dit voor onder andere rolstoelgebruikers onmogelijk is op daar het voetpad te verlaten.

 

 

HET ADVIES

 

1. De Seniorenraad vraagt een nauwgezette opvolging van zijn bekommernis en vraagt tevens het aanbrengen een volle witte lijn van uitgang Meerspoort tot de uitgang parking Delhaize.

 

2. Doordat men de betekenis van de geleide strook soms niet  begrijpt en de geleide stroken dientengevolge vaak onderbroken worden pleit de Seniorenraad er voor om inwoners en toeristen hierover te informeren om aldus oneigenlijk gebruik van deze bijzondere stroken te vermijden.

 

3. De Seniorenraad vraagt een overlegde, eenvoudige oplossing tussen de betrokken partijen middels een aanpassing van de stalling van het marktkraam.