Mogelijke verkoop van NMBS terreinen een opportuniteit ?

SITUERING VAN HET ADVIES

 

De NMBS beschikt bij het station Oudenaarde over twee parkings. De parking P1 kant Broekstraat beschikt over 277 plaatsen en de parking P2 aan de Lindestraat over 476 parkeerplaatsen. De NMBS-parkings werden verleden jaar omheind en er werd vanaf november 2016 betalend parkeren ingevoerd met slagbomen en een badge- en ticketsysteem.

Al heel spoedig bleek dat er slechts een zeer beperkt gebruik wordt gemaakt van de twee parkings. De gebruikers werden en worden immers afgeschrikt door de hoge parkeertarieven : een niet-treinreiziger moet per dag 16 euro ophoesten en iemand die dagelijks voor het werk de trein neemt moet voor een maandabonnement  32,8 euro betalen. Dit heeft voor gevolg dat de parkings soms maar voor een derde bezet zijn.

Heel veel mensen hebben gezocht naar een andere oplossing en ze vonden die door te gaan parkeren in de omliggende straten. Met als gevolg dat de bewoners van die straten en hun bezoekers alle moeite van de wereld hebben om hun wagen kwijt te geraken. Een ingreep van het stadsbestuur om beperkt parkeren in te voeren leidde er alleen maar toe dat men dan nog maar een straat verder gaat staan.

In het advies 2017/4 van 21 september 2017 wees de seniorenraad er bovendien op dat door het ontbreken van een anticiperend parkeerbeleid voor de realisatie van de geplande woonwijk op de SAFFRE-site, het probleem steeds maar groter zal worden.

Maar er is misschien een lichtje in de duisternis. In de pers verscheen het bericht dat de federale overheid laat onderzoeken  hoe de NMBS een groot deel van zijn vastgoed in de verkoop kan zetten om de schulden te betalen. Men spreekt over 1774 gebouwen en 14530 terreinen voor in totaal 58 hectare groot. En experts schatten de waarde van de totale portefeuille op zo’n 20 miljard.

 

HET ADVIES

De seniorenraad vraagt aan het stadsbestuur om in het licht van de voorgenomen verkoop van NMBS-terreinen te onderzoeken of de aankoop van de parkeerterreinen aan het station Oudenaarde en het stedelijk beheer ervan niet tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Uiteraard zouden - in afspraak met de NMBS - de treinreizigers prioritair voldoende waarborgen moeten krijgen om er hun wagen steeds kwijt te geraken