Bestendigen van de shuttlebus

SITUERING VAN HET ADVIES

Bij de opstart van de renovatie van het AZ OUDENAARDE en de onbeschikbaar­heid van de bijhorende parkings werden de patiënten en bezoekers geconfron­teerd met grote moeilijkheden om hun auto kwijt te raken.

Een oplossing werd gevonden door een shuttlebus in te schakelen voor het vervoer tussen de parking aan het woonzorgcentrum en het ziekenhuis. Deze oplossing, die door eenieder sterk werd gewaardeerd, zou nu binnenkort definitief vervallen. Tegelijkertijd wordt vernomen dat op het terrein van het AZ geen ruimte kan worden voorzien voor bijkomende parkeergelegenheid.

 

HET ADVIES

1. De beslissing om een shuttlebus in te leggen was een waardevolle beslissing.

Patiënten, bezoekers en personeel hebben er dankbaar gebruik van gemaakt.

De meerwaarde ervan is zelfs ingezien door een ruimere groep van ouderen met verplaatsingsmoeilijkheden, die aldus de mogelijkheid hebben gekregen om de afstand tussen de site Meerspoort en de omgeving van de markt te overbruggen. Argumenten te over om de shuttlebus te bestendigen.

2. Het spreekt vanzelf dat de kostprijs voor deze shuttlebus niet enkel kan gedragen worden door het budget van het AZ. Aangezien de positieve effecten van de shuttle een ruime weerslag hebben zou het logisch zijn dat AZ, OCMW en stad een kostendelende afspraak maken.

3. Aangezien het vereiste budget in belangrijke mate beïnvloed wordt door de personeelskost, zou er moeten nagegaan worden in welke mate gesubsidieerde krachten in het kader van een sociale tewerkstelling kunnen ingezet worden.   

4. De seniorenraad herinnert er bovendien ook aan dat in het advies  2013/2 van 13 juni 2013 reeds werd aangedrongen op het realiseren van een breed en permanent shuttle­bus­­parcours waardoor een vlotte verbinding tussen de huidige en toekomstige parkings voor langparkeren en het centrum zou gerealiseerd  kunnen worden.  De ervaring met de bestendiging van de huidige shuttlebus kan zeer nuttig zijn voor eventuele latere opties.

De seniorenraad vraagt aan  de stedelijke overheid en aan het ocmw om samen met de directie van het ziekenhuis een kostendelende oplossing uit te werken die toelaat de huidige shuttlebus te bestendigen