De forse verhoging van de verblijfdagprijs in de ocmw woonzorgcentra baart ons zorgen

SITUERING VAN HET ADVIES

Een paar weken geleden raakte bekend dat de bewoners van het woonzorgcentrum De Meerspoort in Oudenaarde binnenkort 55 euro per dag zullen moeten betalen voor hun verblijf. Dat is 11 euro per dag en 305 euro per maand meer dan vandaag. Ook de bewoners van het nieuwe woonzorgcentrum  De Scheldekant in Eine zullen minimaal een maandbedrag van 1650 euro moeten op tafel leggen.

Als belangenbehartiger van onze oudere bevolkingsgroep kan de Seniorenraad niet voorbijgaan aan de genomen beslissing.

 

HET ADVIES

De Seniorenraad wenst te protesteren tegen de bruuske verhoging met 11 euro per dag. In een periode van zware besparingen die de koopkracht van eenieder  zullen doen krimpen en die ook de meest kwetsbaren uit onze samenleving op een of ander manier zullen treffen, is een verhoging met 25 % niet acceptabel.

De argumentatie dat men ook na de verhoging in de lijn blijft van de gemiddelde dagprijs in de regio is ongetwijfeld betwistbaar. De rusthuizen uit de private en de commerciële sector liggen inderdaad deels op dat hoger niveau maar men kan evengoed een gans lijstje maken van rusthuizen – en zeker van deze uit de publieke sector - die een dagprijs hanteren rond de 45 euro.

De Seniorenraad kan zich ook niet van de indruk ontdoen dat de bouw van twee nieuwe woonzorgcentra – met nota bene geen uitbreiding van het aantal bedden maar wel met een globale duurdere omkadering - een zware hypotheek heeft gelegd op de OCMW-middelen en dat men nu naar compenserende inkomsten op zoek gaat.

De Seniorenraad is niet gekant tegen een verantwoorde en gefaseerde aanpassing van de dagprijs maar kan een bruuske verhoging met 25 % niet aanvaarden. En de zorgbehoevende ouderen moeten zeker niet opdraaien voor  foute beleidsbeslissingen die in het verleden werden genomen !