Het mobiliteitsplan Oudenaarde met inzonderheid de herinrichting van de markt

SITUERING VAN HET ADVIES

Het dossier van de herinrichting van de markt dateert van 2009 en heeft chronologisch volgende stappen doorlopen :

1. In de periode 2009-2010 werd een studie uitgevoerd door ABSCIS-architecten in samenwerking met SUMRESEARCH nv.

2. Op 5 februari 2009 werd een ideeenoproep gelanceerd.

3. De studie werd gepresenteerd op 28 januari 2010.

4. Een infovergadering ging door op 4 februari 2010.

5. In 2 april 2011 werd een bijkomend rapport neergelegd “ Verdieping van het   mobiliteitsplan”.

6. Op 7 april 2011 was er een infovergadering in de Woeker.

7. Op 2 mei 2011 stuurde de seniorenraad een advies binnen.

8. Op 21 november 2011 werd een definitief globaal mobiliteitsplan neergelegd.

9. Het plan werd op 19 december 2011 goedgekeurd door de gemeenteraad.

10. Op 19 december 2013 kon de bevolking de plannen inzien tijdens een INFOMARKT.

 

HET ADVIES

 

De seniorenraad beseft dat dit een dossier is met heel wat gevoeligheden en mekaar doorkruisende belangen maar vindt dat de tijd nu toch aangebroken is om weloverwogen beslissingen te nemen.

Zonder een gedetailleerde analyse te willen maken wenst de seniorenraad enkele overwegingen in het debat te brengen : 

1) akkoord met het autoluw maken van het centrum op voorwaarde dat er voorafgaandelijk randparkings worden aangelegd met voldoende capaciteit en dat een shuttlebus de permanente verbinding verzekert;

2) het stimuleren van de organisatie van een taxi-abonnement zou het autoverkeer drukken en toelaten dat oudere bewoners (vnl van de deelgemeenten) het sociaal contact met voorzieningen , winkels en horeca kunnen handhaven;

3) er zal bijzondere aandacht moeten gaan naar het oplossen van de verkeerssituatie aan de ophaalbrug want dit punt zou wel eens de flessenhals kunnen worden van de nieuwe verkeersstroom;

4) bij de wijziging van de voorrangsregeling Matthijs Casteleinstraat - Smallendam zou het fietspad de nieuwe stroom moeten volgen;

5) op de nieuwe markt is er nood aan :

            - gespreide fietsenstallingen;

            - voldoende zitbanken;

            - een sanitaire voorziening (M plus V);

6) het zou aangewezen zijn de Nederstraat (en misschien ook de Broodstraat) het officieel statuut van fietsstraat te geven zodat fietsers absolute prioriteit hebben op het gemotoriseerd vervoer;

7) het aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden zou moeten uitgebreid worden maar tegelijkertijd is een strenge controle op de aflevering van deze parkeerkaarten nodig.

De seniorenraad hoopt dat de gemeenteraad in dit dossier voldoende creativiteit zal kunnen aan de dag leggen om met de herinrichting van de markt  bij te dragen tot een toekomstgericht, levendig en aantrekkelijk centrum waar het aangenaam is om naartoe te komen en te vertoeven.