2017 / Nieuwsbrief 34

In deze nieuwsbrief :

Stationsloketten minder vaak open / Vlottere bijstand voor treinreizigers met een beperking /  Energiearmoede bij ouderen / Inspraak voor alle senioren / Quiz op donderdag 23 november

U kan de nieuwsbrief hier downloaden