2016 / Nieuwsbrief 23

Onderwerpen zijn :

Afscheid door de seniorenraad van 2016

De beleidsbrief welzijn

Aanvraag stookolietoelage

Afscheid Mie Moerenhout

U kan de nieuwsbrief hier downloaden