Shuttle bus blijft rijden !

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 14 maart beslist om het shuttle busje, dat nu sedert enkele jaren de permanente verbinding verzekert tussen de Meerspoortsite en het ziekenhuis, niet af te schaffen. De kostprijs zal gedeeld worden tussen de stad, het OCMW en het ziekenhuis.

 

Als seniorenraad zijn we bijzonder fier op het slagen van onze actie. En we danken uiteraard - in naam van alle ouderen - het College voor het betoonde begrip.

Maar onze dank gaat ook naar de lokale pers die onze vraag om de shuttle verder te laten rijden, in de brede publieke aandacht heeft gebracht.