Parkeerbeleid

De geplande heraanleg van de Markt heeft reeds een lange en discutabele geschiedenis achter de rug. Maar we hebben de voorbije weken kunnen merken dat er nu toch beweging komt in de omkaderingswerken (verdieping op parkeerruimte Minderbroederstraat en de werken in de omgeving van de ophaalbrug).

En ons stadsbestuur ziet nu het moment aangebroken om de inwoners te informeren over de herziening van het parkeerbeleid in het centrum. We zijn allen uitgenodigd op woensdag 18 november van 11 tot 20 uur in de Volkszaal van het stadhuis, niet alleen om de aanzet te beluisteren en te bekijken, maar ook om onze mening te laten kennen.

Hebben we een antwoord op volgende vragen :

- zijn we tevreden over het beleid inzake parkeermogelijkheden ?

- wat willen we inzake kort en lang parkeren ?

- is er nood aan meer of juist aan minder blauwe zone ?

- wat met de parkeerdruk ter gelegenheid van de wekelijkse markt op  donderdag ?

- kunnen we een massa geparkeerde auto’s niet uit het centrum weghalen door het organiseren van een shuttlebuscircuit, dat vertrekt vanop een grote langparkeerruimte buiten het centrum ?