Ontvangst seniorenraad Mechelen

Op dinsdag 27 oktober hadden wij het genoegen de schepen van sociale zaken en ocmw-voorzitter van de stad Mechelen Koen Anciaux en de voorzitster van de seniorenraad Nicole Neutjens met een delegatie van de seniorenraad van Mechelen te mogen ontvangen in de volkszaal van het stadhuis.

Wij hadden bij het ontbijt de kleuren van Mechelen, geel en rood, weergegeven in de servetten en de rozen die op de tafels stonden, wat de voorzitster tot ons genoegen niet ontgaan was.

Onze burgemeester Marnix De Meulemeester heeft als eerste de gasten verwelkomd en heeft hen op een beknopte manier een impressie van onze stad gegeven.

Vervolgens namen onze voorzitter Claude en een aantal leden van het dagelijks bestuur het woord om een aantal items die binnen onze seniorenraad leven en de werking van onze adviesraad te verduidelijken.

Uit de uiteenzetting die Mevrouw Nicole Neutjens vervolgens gaf over de werking van de seniorenraad van Mechelen hebben wij toch een paar ideeën onthouden nl.:

  • De sticker die in een aantal tavernes op de ramen hangt die aangeeft dat men hier welkom is voor een gratis plasje (iets wat voor senioren nogal eens welkom is)
  • De blue assistkaart voor mensen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie of een taalbarrière waarmee zij een vraag kunnen stellen aan een medeburger om verder geholpen te worden
  • Vervolgens betrekken zij ook de scholen bij interrationele integratie.

Ondertussen is onze eigen schepen van sociale zaken Stefaan Vercamer ons ook komen vervoegen om zijn Mechelse collega welkom te heten.

Na de receptie ging het richting de Vesting voor een etentje en gezellig samenzijn met uitwisseling van gedachten waarna onze collega’s van Mechelen nog een geleid bezoek aan het MOU brachten.

Het was een geslaagde ontvangst waarbij we van mekaar toch een aantal interessante ideeën opgestoken hebben.