Nieuw mandaat seniorenraad

De statuten van de seniorenraad voorzien dat het mandaat van zes jaar een einde neemt op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen gaan door in oktober 2018 en dus was tijdens de plenaire vergadering van 14 december het moment aangebroken om afscheid te nemen van diegenen die geen verder mandaat solliciteren en om de seniorenraad in een nieuwe samenstelling welkom te heten.

 

Voortaan zullen er 16 lokale ouderenverenigingen recht hebben op twee vertegenwoordigers en daarnaast hebben 8 niet-georganiseerden de aanvaardingsprocedure met glans doorstaan.

 

Er werd ook een ietwat aangepast Dagelijks Bestuur verkozen bestaande uit 10 personen (met 5 mannen en 5 vrouwen).Voorzitter Claude De Clercq wordt voortaan omringd door 2 vrouwelijke ondervoorzitters (Christine Wallez en Marthe Vandevelde), het secretariaat blijft in handen van Adriën  Dieussaert en Hervé Pappens zal nauwgezet blijven waken over de financiën. In de schoot van het DB werd ook de nieuwe functie van communicatieverantwoordelijke/webmaster gecreëerd en toebedeeld aan Rita Van Simaeys.

Het nieuwe dagelijks bestuur met van links naar rechts :

Hervé Pappens - Dominique Meersschaert - Chantal De Groote -  Bernard Note - Marthe Van De Velde - Erik Willems - Claude De Clercq - Adriën Dieussart - Christine Wallez - Rita Van Simaeys