Bezoek aan Oostende op 19 maart 2018

Op maandag 19 maart werd de Oudenaardse seniorenraad hartelijk ontvangen door de schepen van seniorenbeleid en de Oostendse seniorenraad.

De coördinator van het seniorenbeleid, Jan Dhondt, bracht een heel boeiende en uitgebreide toelichting over de werking aldaar.

Het viel al gauw op dat deze kuststad niet in alles te vergelijken is met Oudenaarde. Ze hebben om te beginnen bijna dubbel zoveel inwoners (70 000), waarbij de omvang tijdens de zomermaanden verdrievoudigd. Dat is op zich al een hele uitdaging. Daarbij zijn 30 % van de inwoners senioren. Ook bij de inwijkelingen zijn er opvallend veel senioren. Ze spreken van een dubbele vergrijzing, nl. de generatie tussen 60 en 80 jaar en de snel groeiende groep 80+.

In hun beleid streven ze naar een ‘leeftijdsvriendelijke’ en ‘integrale’ benadering van alle leeftijdsgroepen. Oostende moet goed en veilig zijn voor jong en oud.

Dit pakken ze aan door preventieve acties zoals valpreventie en fietsbehendigheidscursussen; door informatie door te spelen via opleidingen zoals de ‘Zilverunief’; door sociale contacten te stimuleren via een senioren infobeurs ‘Silverhome’, of een ‘Silverrock’ festival. Alles wat te maken heeft met senioren zit onder de naam ‘Silver’. Zo worden de acties ondersteund door de ‘zilvercrew’, een vrijwilligersgroep van 80 personen. Op stille namiddagen kunnen senioren aan een goedkoop tarief naar allerlei voorstellingen onder de naam  ‘zilverscherm’ of ‘zilver@kids. De kansen op ontmoeting en ontspanning worden hierdoor serieus verhoogd.

Vrouwelijke alleenstaande senioren kunnen zichzelf versterken bij de activiteiten van het dagelijkse leven door opleidingen ‘handige harry’s’ in de nabijgelegen technische school.

Om de omgang tussen de verschillende generaties te stimuleren worden ‘logeerkoffers’ uitgeleend

Wat ook opvalt in Oostende is de ‘wijkwerking’. Oostende wordt opgedeeld in grote wijken die dan kunnen participeren aan het beleid via de ‘wijkraden’. Deze worden aangekondigd via het blad De Klokke. De wijkagent is hier de spilfiguur op straat.

Om de sociale cohesie te verhogen tussen mobiele en minder-mobiele senioren organiseren zij de ‘silvershopping’en de ‘grijsberen’ waarbij vrijwilligers of leerlingen verzorgenden de minder-mobiele personen begeleiden.

In een project Sail, dat gesubsidieerd wordt door Europa hebben zij plannen om senioren meer in beweging ge brengen:

 • Zitbanken en plasplaatsen op mekaar afstemmen
 • Gezondheidsboekjes met foto’s
 • Trappers aan de zitbanken
 • Zilversessies ( wandelingen gekoppeld aan oefeningen)
 • De vrijetijdsmobiel met uitbreiding van het particulier vervoer, de fietstaxi’s en de uitpas.

 

Ook de werking van de dienstencentra kwam aan bod. John Natan gaf een overzicht.

Ook hier is er een groot verschil met Oudenaarde. Er zijn 5 erkende en 3 niet-erkende dienstencentra en 2 buurthuizen. 98 % van de bevolking heeft op 1.5 km een O.C. en de bereikbaarheid is optimaal door de kusttram en een uitgebreid net van bussen.

 

Onze OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer volgde met belangstelling de uiteenzetting en inviteerde de adviesraad voor een tegenbezoek. Hij twijfelde er niet aan dat er binnenkort heel wat adviezen van de seniorenraad zullen binnenstromen.

 

In de namiddag brachten we een bezoek aan de ‘Oude Post’. Rechtover het Leopoldpark en in de nabijheid van de tramhalte Marie-José trekt een imposant, modernistisch gebouw de aandacht.

De Oude Post is van de hand van architect Gaston Eysselinck en dateert uit 1905. Sedert 2005is het deels geklasseerd (o.a. de lokettenzaal). In de achterliggende open ruimte heeft men twee ultra moderne cultuurzalen gebouwd. In de grote zaal is er plaats voor 450 toeschouwers.

 

Als afsluiter stond er nog een bezoek van het stadhuis op de agenda met receptie.

Burgemeester Vande Lanotte kwam ons met een bezoek vereren.

 

En toen kwamen we voldaan thuis.


Werking van de Oostendse seniorenraad (SARO) :

Voorzitter: Vanderstraeten Roger

Coördinator: Jan Dhondt

In Oostende 1 op de 3 is ouder dan 60 j

- door interne vergrijzing

- Vergrijzing door toestroom van ouderen uit binnenland

Oostende is een leeftijdsvriendelijke stad. Dit betekent dat het een stad is voor alle leeftijden

Acties:

Wie doet het ?

De z.g. zilvergroep bestaat uit een 80-tal vrijwillige senioren. Voordeel: zij kennen beter de noden en voelen veel aan.

Een vertrouwenspersoon van de stad is zeer belangrijk.

De activiteiten moeten vooral betaalbaar zijn en ook bereikbaar

Soorten acties:

 • Preventieacties zoals valbus – wordt in de verschillende wijken georganiseerd
 • Activiteiten gericht op ontmoeting en ontspanning, bv. Zilverscherm, waar maandelijks films getoond worden (toegang gratis) in samenwerking met Kinepolis
 • Informatieacties: nadruk op levenslang leren – zilverunief (notaris – dokter – boekvoorstelling – enz)
   Zilverbeurs met o.a. medewerking van meubelzaken, diensten en verenigingen (thuiszorg)
 • Info over levenseinde in stadhuis: LEIF-consultatie (gebeurt niet aan loket Bevolking of Burgerlijke stand)
 • Pensioenpunt
 • Aandacht voor participatie: 3 à 4 keer per jaar wijkraden voor dialoog tussen bestuur en bevolking in aanwezigheid van burgemeester en politiecommissaris (Geven bv. Informatie over straataanleg, stedelijk zwembad,…)
 • Actie empowerment : cursus klussen (in samenwerking met leerlingen VTI (bij ouderen klusjes opknappen)
 • Actie intergenerationeel: Bv. Logeerkoffers met speelgoed.
 • Actie sociale cohesie:
 • Grijsberen (= in het water wandelen en daarna voetverzorging door leerlingen verpleging)
 • Workshop strandbloemen maken
 • Zivershopping
 • Ouderenbehoeften onderzoek: mensen die niet bereikt worden in een organisatie. Beeldvorming van de woonsituatie – buurt – isolement - mobiliteit

Overkoepeling van adviesraden:

 • Werkgroep over mobiliteit en veiligheid (met wijkvertegenwoordigers), zitbankenplan,
 • Cursussen: bankieren,
 • Cultuur: Museumbezoeken, toneel.
  Samenwerking met dienst cultuur belangrijk, bv voor museumbezoek
 • Werkgroep sport
 • Systeem met signaalkaarten met suggesties

NB: De werkgroepen kunnen rechtstreeks overleg plegen met de schepenen.

Europees Project Stay active and independent for longer in the 2 seas area (Eng., Nd., Fr.,B.)

3x per jaar congres

Doel:

 • Activiteiten stimuleren die duurzaam en blijvend zijn
 • Senioren stimuleren  voor actief ouder worden (bewegen) en om zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk te leven.
 • Initiatieven stimuleren die die vereenzaming tegengaan

Acties:

Actie voor actief en gezond ouder worden:

 • Zitbanken (ontmoetingspunt) /plasplan (openbare toiletten) en die 2 zaken integreren.
 • Gezondheidsboekje met oefeningen
 • Wandelingen langs de zitbanken met een mix van oefeningen op en aan zitbanken.

Acties om sociaal isolement tegen te gaan:

 • Vrijetetijdsmobiel: vervoer van mindervalide personen naar vrijetijdsinitiatieven.
 • Particulier vervoer met vrijwilligers: fietstaxi’ s
 • Uitpas.
 • 80+ is een kantelmoment naar mobiliteit - bewegingscoach

 

Wijkraden:

 • Voorzitter is burgemeester of commissaris van politie
 • Informatiemoment naar de burger - 3 à 4 maal per jaar
 • Geen individuele problemen bvb. Info over aanleg straat vanaf dag 1
 • Aankondiging en agenda in informatieblad van de stad