Ook deelgemeenten hebben recht op maximale informatie en communicatie

SITUERING VAN HET ADVIES

De stad Oudenaarde bestempelt zichzelf als “ een veelzijdige en ondernemende stad die de mensen voortdurend begeestert “

De mensen voortdurend begeesteren veronderstelt ook dat de burgers - maar dat geldt evenzeer voor de vele bezoekers en toeristen - maximaal op de hoogte worden gehouden van hetgeen er in de stad aan het gebeuren is of gepland wordt. 

Een open beleidsvoering en communicatie slaat op alle domeinen van het maatschappelijk gebeuren.

In Oudenaarde worden er heel wat initiatieven genomen om informatie door te spelen via diverse kanalen. Sedert een paar jaar wordt er in Oudenaarde-centrum ook gebruik gemaakt van 2 digitale infoschermen, die toelaten om tijdsgebonden info aan het publiek kenbaar te maken. Het is evenwel spijtig dat deze vorm van informatiever­strekking niet toegankelijk is in de deelgemeenten.

 

HET ADVIES

DE SENIORENRAAD VRAAGT AAN  DE STEDELIJKE OVERHEID OM OOK IN DE DEELGEMEENTEN EEN DIGITAAL INFORMATIEPANEEL TE PLAATSEN. GEZIEN DE BUDGETTAIRE WEERSLAG KAN DIT GEFASEERD GEBEUREN.

 

ANTWOORD VAN HET STADSBESTUUR :