De shuttle mag niet weg

SITUERING VAN HET ADVIES

Bij de opstart in 2012 van de renovatie van het AZ OUDENAARDE en de onbeschikbaarheid van de bijhorende parkings werden de patiënten en bezoekers geconfronteerd met grote moeilijkheden om hun auto kwijt te raken.

Een oplossing werd gevonden door een shuttlebus in te schakelen voor het vervoer tussen de parking aan het woonzorgcentrum en het ziekenhuis.

Deze oplossing, waarvan de meerwaarde zelfs werd ingezien door een ruimere groep van ouderen met verplaatsingsmoeilijkheden, die aldus de mogelijkheid hebben gekregen om de afstand tussen de site Meerspoort (woonzorgcentrum, sociaal huis, de Vesting) en de omgeving van de markt te overbruggen, zou nu op 15 maart 2016 definitief vervallen.

Naar aanleiding van een eerdere overweging om de shuttle aan de kant te schuiven werd door de seniorenraad in advies 2015/2 van 2 april 2015 aangedrongen op het behoud en toen kon de seniorenraad met tevredenheid de verlenging noteren.

HET ADVIES

1. De seniorenraad beseft dat de kostprijs voor deze shuttlebus vanaf heden niet enkel kan gedragen worden door het budget van het AZ. Aangezien het inzetten van de shuttle een ruime weerslag heeft zou het logisch zijn dat het AZ met het OCMW, de stad en de scholengemeenschap een kostendelende afspraak maakt.

Aangezien het vereiste budget in belangrijke mate beïnvloed wordt door de personeelskost, zou er moeten nagegaan worden in welke mate gesubsidieerde krachten in het kader van een sociale tewerkstelling kunnen ingezet worden.   

2. De seniorenraad herinnert er bovendien ook aan dat in het advies  2013/2 van 13 juni 2013 reeds werd aangedrongen op het realiseren van een breed en permanent shuttlebusparcours waardoor een vlotte verbinding tussen de huidige en toekomstige parkings voor langparkeren en het centrum zou gerealiseerd  kunnen worden. 

De seniorenraad wijst er tevens op dat de ervaring met de bestendiging van de huidige shuttlebus zeer nuttig kan zijn voor eventuele latere opties.

 

DE SENIORENRAAD VRAAGT AAN  DE STEDELIJKE OVERHEID OM IN AFWACHTING VAN HET INBEDDEN VAN DE SHUTLLEBUS IN EEN BREED EN DUURZAAM PARKEERBELEID, EEN CREATIEVE OPLOSSING UIT TE WERKEN, DIE TOELAAT OM OOK NA 14 MAART 2016 DE MEERWAARDE VAN DE HUIDIGE SHUTTLE VERDER TE VALORISEREN.