Veilig fietsen

 

SITUERING VAN HET ADVIES

 

Vanuit de Provincie en het Vlaamse Gewest wordt momenteel gewerkt aan het implementeren van een optimale route door Oudenaarde voor het realiseren van een snelle fietsverbinding Gent-Oudenaarde-Berchem.

Richting Berchem is er al het fietspad op de oude spoorwegberm. In Leupegem is er ook al de tunnel onder de N60 voor fietsers. Er zijn nu ook al ontwerpen voor een fietsersbrug over de N60 op de plaats van het oude spoorwegtracé.

 

Anderzijds kan men er niet om heen dat in dezelfde omgeving de Leupegemstraat (de N8) momenteel een groot knelpunt voor de fietsers uitmaakt. De onveilige oversteek daar vormt een zeer dringend probleem en een

concreet plan voor een veilige oversteek behoort blijkbaar niet tot de grote prioriteiten.

 

Vanuit de Fietsersbond Oudenaarde wordt ervoor gepleit om het budget voor de fietsersbrug over de N60 aan te wenden voor een veilige doortocht over de N8.

 

De Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft in dezelfde zin een advies verstrekt.

 

HET ADVIES

Voor de seniorenraad is het van prioritair belang dat fietsen, zowel als vrijetijdsgebeuren als om zich naar werk of school te begeven, moet kunnen plaats vinden in de meest veilige omstandigheden.

Alle initiatieven dienaangaande, van welk bestuurlijk niveau ze ook uitgaan, zijn waardevol.

Zo zijn er zowel voor het realiseren van een snelle en veilige fietsverbinding Gent - Oudenaarde - Kluisbergen als voor het verzekeren van een veilige oversteek van de Leupegemstraat voldoende en waardevolle argumenten.

Het komt de bevoegde overheden toe om in samenspraak bij het vastleggen van toekomstige realisaties steeds prioritaire aandacht te geven aan het veiligheidsaspect.