Een aantrekkelijke woonomgeving veronderstelt een belasting op leegstand.

 

SITUERING VAN HET ADVIES

Iedereen is het er eens over dat een doeltreffend woonbeleid moet streven naar het garanderen tijdens elke levensfase van een degelijke, betaalbare woning in een aangename omgeving.

Naar de ouderen toe betekent dit dat zij recht hebben op een betaalbare, comfortabele en aangepaste woonst (thuis of in een voorziening) van eigen keuze in een aantrekkelijke en veilige buurt.

Ouderen willen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving blijven en als zij verhuizen dan is dit in een aantal gevallen omdat ze zich niet of onvoldoende goed en veilig voelen. En goed wonen is onlosmakelijk verbonden met de buurt waarin men woont.

Eén van de elementen die leiden naar een buurtverloedering is de aanwezigheid van leegstand.

In tegenstelling tot de meeste andere steden en gemeenten werd in Oudenaarde tot op heden geen systematische aanpak van de leegstand gerealiseerd.

 

 

HET ADVIES

De seniorenraad

- betreurt dat de stedelijke overheid in het verleden onvoldoende aandacht heeft besteed aan de negatieve gevolgen van langdurige leegstand op het waarborgen van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving;

- vraagt dat dringend werk wordt gemaakt van een sluitende inventarisering en van de beteugeling van de langdurige leegstand door het implementeren van een belasting op leegstand.