Een sluitend parkeerbeleid met een shuttlebus

SITUERING VAN HET ADVIES

De herinrichting van de Markt kan niet los gezien worden van een grondig herdenken van het stedelijk parkeerbeleid.

Bekommerd om een breed draagvlak te krijgen vanwege de bevolking heeft het stadsbestuur op 18 november 2015 in de Volkszaal van het stadhuis een infomarkt georganiseerd, waarbij de diverse aspecten van het voorgenomen parkeerbeleid aan bod kwamen.

De individuele burgers hadden de gelegenheid om hun goedkeuring of hun bezwaren te laten kennen.

De adviesraden waren als zodanig niet uitgenodigd om op de infomarkt de verzuchtingen van hun achterban te formuleren. De seniorenraad heeft wel met voldoening mogen vaststellen dat ouderen op individuele basis hun inbreng hebben kunnen doen.

Daarnaast heeft de seniorenraad met het advies 2013/2 van 13 juni 2013 reeds het voorstel gedaan om vanuit de parkings voor lang-parkeren de verplaatsingen in het centrum en de aansluitingen met het klassieke openbaar vervoer op een snelle en continue manier laten verlopen door het instellen van een gratis shuttlebus, die minstens 6 uren per dag met een korte maximale wachttijd (15 à 20 minuten) langs een vast parcours met een beperkt aantal op- en afstapmogelijkheden een permanente doorstroming zou verzekeren. Er kan ook gedacht worden aan een ietwat verder van het centrum gelegen bijkomende parking voor lang-parkeren waar een shuttlebus voor de verbinding zou kunnen zorgen.

De seniorenraad heeft met het voorstel van de shuttlebus in de eerste plaats aan de ouderen gedacht maar wijst er ook op dat de realisatie ervan een meervoudige win-win situatie zou genereren : het ontlasten van het autoverkeer en van het kort-parkeren in de centrumstraten, betere mobiliteitsmogelijkheden voor de ganse bevolking en zelfs een meerwaarde voor de toeristische ontplooiing (van de langparkeerruimten met de shuttle naar het centrum)

 

HET ADVIES

DE SENIORENRAAD HOOPT DAT DE STEDELIJKE OVERHEID REKENING ZAL HOUDEN MET DE BEZWAREN DIE OP DE INFOMARKT VAN 18 NOVEMBER DOOR DE INDIVIDUELE BURGERS NAAR VOREN WERDEN GEBRACHT EN HERINNERT TEGELIJKERTIJD AAN HET ADVIES 2013/2 VAN 13 JUNI 2013 WAARIN VOORGESTELD WERD OM VAN EEN SHUTTLEBUS HET SLUITSTUK TE MAKEN VAN EEN GOED DOORDACHT PARKEERBELEID.