Nood aan een netwerk van ontmoetingscentra

SITUERING VAN HET ADVIES

Een actieve socio-culturele participatie is een van de voornaamste pijlers voor een inclusieve samenleving.

Voor jonge mensen gaat deze participatie om activiteiten die vormend zijn voor hun identiteit, waarbij creatieve competenties mee ontwikkeld worden die van belang zijn in hun latere werkzame leven. Volwassenen nemen deel om zich te ontspannen of om hun vaardigheden te verbeteren.

Ouderen genieten ervan omdat het hun leven een (nieuwe) betekenis geeft of omdat zij er sociale contacten mee onderhouden of opbouwen.

In Oudenaarde heeft de stedelijke overheid zeker ruime aandacht voor de ondersteuning van het sociocultureel leven. Daartoe werden en worden  belangrijke inspanningen geleverd o.m. om alle inwoners te laten participeren. Maar binnen de seniorenraad worden toch signalen opgevangen die aantonen dat hier en daar bijkomende inspanningen waardevol zouden zijn. Zo is het voor de verenigingen niet altijd gemakkelijk om met hun schaarse middelen toegang te hebben tot betaalbare infrastructuur. 

 

HET ADVIES

 

De seniorenraad vraagt aan  de stedelijke overheid verder werk te maken van een verantwoorde spreiding van voldoende en degelijk uitgeruste ontmoetingscentra, waar mensen en verenigingen van alle overtuigingen, op een betaalbare wijze kunnen participeren aan het maatschappelijk, cultureel en sociaal gebeuren.

Meer in het bijzonder zal dit tegemoet komen aan  de ouderen, die geconfronteerd worden met een stijgend gevoel van eenzaamheid en sociale uitsluiting.