Een fietsstad heeft nood aan een gestructureerd plan voor de fietsenstallingen

SITUERING VAN HET ADVIES

Op   2013 heeft de schepen van mobiliteit aan de hand van een handig dossier het advies van de seniorenraad gevraagd met betrekking tot de wenselijkheid van degelijke fietsenstallingen in Oudenaarde. 

 

HET ADVIES

1. De seniorenraad waardeert ten volle het initiatief van de schepen van mobiliteit om aan de adviesraden te vragen hoe zij aankijken tegen een gestructureerde aanpak van de fietsenstallingen in oudenaarde.

2. De seniorenraad dankt de schepen omdat hij niet alleen een degelijk uitgewerkt dossier heeft voorgelegd maar aan de adviesraden ook de nodige tijd geeft om een advies uit te werken.

3. De seniorenraad wenst hierbij een aantal krachtlijnen te formuleren :

3.1. Voor het plaatsen van fietsenstallingen wordt de voorkeur gegeven aan aanbind- of aanleunsystemen; het verder gebruik van voorwielplooiers wordt afgewezen;

3.2. De stallingen moeten zo dicht mogelijk bij de bestemming/locatie geplaatst worden;

3.3. de stallingen moeten goed zichtbaar zijn;

3.4. de toegang tot de stallingen, geplaatst op een parking, moeten gemakkelijk bruikbaar zijn  en zonder risico voor beschadiging (zowel van fietsen als van auto’s); 

3.5. langstalplaatsen dienen overdekt te worden;

3.6. Aangezien de uitvoering van een globale aanpak meerdere tijd zal in beslag nemen vraagt de seniorenraad prioriteit te verlenen aan volgende deeluitvoeringen :

     - de fietsenstalling aan de station Oudenaarde;

     - het overdekken van de fietsenstalling aan het station Eine;

     - het spreiden van de fietsenstallingen op de Markt i.p.v. 1 grote;

     - de aanleg van een fietsenstalling aan het sportcentrum en aan de Woeker;

     - het plaatsen van een paar aanleunsystemen in de Hoogstraat, de Nederstraat en de broodstraat;

     - een aanleunsysteem aan de B-Post.

3.7. De seniorenraad suggereert de aankoop van een mobiele fietsenstalling die kan gebruikt worden bij evenementen;

3.8. Er dient onderzocht te worden op welke wijze fietsen kunnen gestald worden bij wachthokjes van De Lijn;

3.9. Een fietsenstalling is wenselijk daar waar regelmatig een groep mensen samenkomt (gemeenschapscentra, kerken, ouders die kinderen ophalen aan school, enz.);

3.10. de plaatsing van fietsenstallingen op particuliere ruimtes dient aangemoedigd te worden;

4. De seniorenraad heeft bij het analyseren van het dossier met dank kunnen rekenen op de professionele medewerking van de Fietsersbond en sluit zich voor de gedetailleerde wensen en verzuchtingen aan bij de visie van deze organisatie.