Met de trein ? Ja, maar .......

SITUERING VAN HET ADVIES

Vanuit de seniorenraad werd een werkgroep Mobiliteit opgestart om in een ruime context problemen te onderzoeken die de mobiliteit van ouderen kunnen belemmeren en mogelijke oplossingen aan te reiken.

De werkgroep heeft aan het dagelijks bestuur en aan de algemene vergadering 4 ontwerpadviezen gesuggereerd en op 13 juni 2013 werden deze goedgekeurd om voor te leggen aan het stadsbestuur.

Het vierde advies slaat op de noodzaak om te verhelpen aan enkele minpunten mbt de stationsinrichting van Oudenaarde

HET ADVIES

Ouderen worden meer dan de jongere generaties geconfronteerd met de negatieve kanten van de steeds toenemende verkeersdrukte en vormen dan ook een groep die zeer open staat voor het gebruik van het openbaar vervoer. Maar de ouderen moeten ook ondervinden dat er niet alleen problemen zijn met de spreiding en de frequentie van het aangeboden openbaar vervoer, maar dat ook het “comfortniveau” niet altijd aan hun specifieke eisen tegemoetkomt.

zo moet de seniorenraad vaststellen dat de inrichting van het station te Oudenaarde verbeterd zou kunnen worden o.m. op volgende punten :

  • Wanneer de trein bij duisternis het station binnenrijdt is er geen aanduiding te lezen; een verlicht bord “Oudenaarde” zou het de reizigers gemakkelijker maken;
  • Op de perrons is er geen aanduiding van de bestemming (of vertraging) van  de binnenkomende treinen zodat bij kort op mekaar volgende treinen verwarring ontstaat; digitale aanduiding is wenselijk;
  • Voor ouderen die moeilijk te been zijn is het een helse opdracht om op en af te stappen; één oplossing : verhoogde perrons ! 

De seniorenraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om bij de NMBS aan te dringen opdat ten spoedigste acties zouden ondernomen worden om te verhelpen aan enkele tekortkomingen in het station van Oudenaarde.